Effectieve jeugdinterventies: ervaringen in de jeugdzorg en het onderwijs
02 november 2022 
22 min. leestijd

Effectieve jeugdinterventies: ervaringen in de jeugdzorg en het onderwijs

Welke effectieve jeugdinterventies zorgen voor positieve veranderingen, zonder dat over de probleeminhoud gepraat hoeft te worden? Sociale interventies in de jeugdzorg en het onderwijs zijn er genoeg, maar welke methodiek zorgt daadwerkelijk voor een doorbraak? De lange wachtlijsten (wachttijden) en tijdrovende trajecten smachten naar kortdurende gesprekstechnieken die werken.

Na het lezen van dit artikel weet je het. Dit artikel gaat over de effectiviteit van de veilig toepasbare en snelwerkende interventie én positieve resultaten bij mentale blokkades en belemmeringen. Deze wordt steeds meer toegepast in de jeugdzorg en het onderwijs om jeugdigen op de rit te krijgen.

"Ik merk dat ik gefrustreerd word van het huidige systeem. Ik voel me vaak moedeloos omdat ik maar een jeugdcoach ben en geen therapeut. Mijn gevoel zegt dat ik veel meer kan doen dan wachten dat er misschien ooit iets passends komt voor een gezin." - Jeugd en gezinscoach die de training wilt volgen

Praten met jongeren wordt er al jaren genoeg gedaan. Dat zorgt ervoor dat het hoofd van de jeugdprofessional vol raakt met de probleemverhalen die verteld worden. Hoe mooi is het als er interventies zijn waarbij je niet hoeft te verdwalen in andermans probleemverhalen?

Natuurlijk kan ik het hebben over ander soort methodieken die op dit moment worden toegepast door jeugdwerkers, onderwijzers en ander soort professionals die werken met jeugd. Het beste is om zelf te onderzoeken welke dat zijn, want iedere techniek is anders. Net zoals ieder individu uniek en anders is.

Wel kan ik het hebben over de MatriXmethode als interventie die door jeugdprofessionals wordt toegepast. Daarmee zien de cliënt en begeleidende professional snel resultaat, zijn er weinig woorden nodig per gesprek en is ook op langere termijn het resultaat merkbaar.

In de animatie krijg je een uitleg waarom met deze interventie het niet nodig is dat er gepraat wordt over de probleeminhoud:

Er zijn diverse ervaringen en onderzoeksresultaten beschikbaar. Ze geven je een helder beeld van deze veilige en snelwerkende methode. Je kunt zelf ontdekken of de voordelen jou als professional aanspraken.

Het doel van iedere interventie is om iemand door middel van coaching of een behandeling weer op de rit te krijgen. Het is afhankelijk van de competenties die worden beheerst van de sociale (jeugd)interventies wat de effectiviteit, duur en veiligheid is van de methodiek. Het is belangrijk om in te zetten wat bij de cliënt past en waar ook de professional zich prettig bij voelt.

In ieder geval zijn er drie factoren die ervoor kunnen zorgen dat een gesprek effectief is of juiste niet:

 • Aansluiting

De begeleidende hulpverlener moet aansluiting hebben bij de cliënt. Als er geen klik is, dan bestaat de kans dat er sociaal-wenselijke antwoorden worden gegeven. Het coachingsgesprek of behandelmethode werkt dan minder goed of zelfs helemaal niet.

 • Veiligheid

De hulpvrager heeft een onbekend persoon tegenover zich. Dat kan spannend en onprettig zijn, vooral als iemand een hulpvraag heeft waar liever inhoudelijk niet over gepraat wordt. Bijvoorbeeld uit schaamte of angst. Als de persoon zich veilig voelt, is de kans groter dat het gesprek effectief is.

 • Hulpvraag

Sommige mensen die ergens last van hebben, hebben een duidelijke hulpvraag. Toch kan het zijn dat sommige jeugdigen en volwassenen geen eigen hulpvraag hebben. Ze krijgen hulp, terwijl ze eigenlijk niets willen veranderen in hun leven. Als dat het geval is, dan is het zonde van de tijd die wordt vrijgemaakt.

Veelgebruikte interventietechnieken worden ingezet omdat deze erkend of aantoonbaar effectief zijn. Er zijn diverse instanties (zoals het NJI) die bepalen welke interventies toegepast mogen worden bij jongeren. 

Dat zijn bijvoorbeeld erkende:

 • Behandelmethoden 
 • Gesprekstechnieken 

Als een methodiek wetenschappelijk onderbouwd is, dan is aangetoond dat de werkzame elementen goed onderbouwd zijn. Het geeft echter nog niet aan hoe doelgericht het is bij de uitvoering ervan. Een behandeling of coachingsgesprek per specifieke hulpvraag hoeft dan niet direct te zorgen voor positieve resultaten.


De MatriXmethode biedt daarom een breed toepasbare interventie met extra mogelijkheden om direct tot de kern van het probleem te komen, zonder langdurige praatsessies


Het is natuurlijk wel prettig als iemand binnen enkele sessies weer op de rit is in plaats van een maandenlang traject of langdurige wachtlijst. Vaak moet een verplicht protocol gevolgd worden en daar mag niet van worden afgeweken.

Toch blijven gesprekken met mensen maatwerk, want iedereen is anders. Ook iedere hulpvraag is anders. Want als je bijvoorbeeld bang bent voor de tandarts, dan kan het zijn dat de ogen van de tandarts het meest vervelend is. Bij een ander is de geur in de praktijk of juist het beeld van bloed het ergst. De MatriXmethode biedt daarom een breed toepasbare interventie met extra mogelijkheden om direct tot de kern van het probleem te komen, zonder langdurige praatsessies.

Eerlijk is eerlijk: er bestaan veel soorten interventies die allemaal op een andere manier worden toegepast bij mentale problemen. Sommige zijn complex en tijdrovend. Sommige niet zo efficiënt als ze beweren te zijn. Vanwege de jarenlange problematiek in de jeugdzorg, het onderwijs en in andere organisaties, moet er iets veranderen. Dat kan door interventies in te zetten die in korte tijd zorgen voor positieve resultaten. En waarbij niet het protocol of systeem centraal staat, maar juist de persoon zelf die last heeft van een mentale klacht.

De doelgerichte, sociale interventie die ik heb ontwikkeld, is simpel maar niet eenvoudig. Daarmee bedoel ik dat de techniek zorgvuldig uitgevoerd moet worden om de juiste resultaten te krijgen. Het lijkt simpel, omdat het specifieke vragen zijn die ik in de afgelopen tientallen jaren heb doorontwikkeld. 

Wil je weten wat de MatriXmethode als interventie werkt en wat het oplevert? Er is veel informatie over te vinden over deze gesprekstechniek. Als je daar mee over wilt weten, dan krijg je in deze video verdere uitleg:

Onderwijs 

Ook in het onderwijs is er behoefte aan oplossingsgerichte en effectieve interventies. Onderwijsprofessionals hebben vooral te maken met cognitieve problemen zoals leerproblemen, volle hoofden en moeite met informatie onthouden.

Maar wist je dat veel van die klachten een oorzaak kunnen hebben waar niemand zo snel aan zal denken? Bijvoorbeeld een trauma, faalangst of pesten? Het zou in het voordeel van de leerling en de onderwijzer zijn als er meerdere gesprekstechnieken worden toegepast die zowel cognitieve als emotionele problemen aanpakt. 

Omdat onderwijsprofessionals jongeren niet mogen behandelen, is een vraagtechniek wel mogelijk. De MatriXmethode is een voorbeeld van zo'n laagdrempelige methodiek.

"Als ik dit eerder had geweten, was mijn CITO-toets wel hoger geweest" - leerling van het Stedelijk Vakcollege in Zutphen

Het onderwijs en leerlingen zouden veel baat bij methodieken die meer mentale problemen aanpakken dan alleen maar problemen die te maken hebben met leren. Iemand kan bijvoorbeeld pestend gedrag vertonen, doordat het kind faalangst heeft of een negatief zelfbeeld. Als tijdens de ouderavond daar al aandacht voor zal zijn, hoeft een leerling niet te worden doorgestuurd naar een huiswerkbegeleider of een psycholoog.

Effectieve interventies bestaan er zeker. Maar omdat de leraar of lerares deze technieken niet beheerst, blijft het dweilen met de kraan open. Jammer en zonde, zowel voor de leerling als voor de goedbedoelde onderwijsprofessional.

In Zutphen weten ze in ieder geval wel hoe hun leerlingen beter en sneller leren. De docent Margreet van Amerongen ervaart bijvoorbeeld daardoor zelf meer werkplezier. Ook haar collega's vertellen zelf over hun ervaringen en resultaten:

Ook anderen zien betere leerprestaties. Leerproblemen kunnen vaak meerdere oorzaken hebben. Helaas wordt in de klas vaak de nadruk gelegd op wat iemand doet. Dat is wat men ziet aan de buitenkant. De leerling kan bijvoorbeeld dyslectisch zijn, een kort lontje hebben, last hebben van een angst, druk zijn, ADHD hebben en ga zo maar door. Zulke etiketten en stempels vind ik persoonlijk niet zo relevant, want iedereen is uniek. 

Iemand die druk gedrag vertoont, kan bijvoorbeeld een hele goede presentator worden. Maar over die competenties zien de onderwijsprofessionals vaak niet of te weinig. Er zou meer aandacht moeten komen om kinderen te leren HOE te leren. Want WAT er geleerd moet worden is duidelijk., dat staat in de leerboeken. Maar hoe al die informatie een plek krijgt in iemands hoofd, zodat het ook weer teruggevonden kan worden wordt helaas niet geleerd.

In Zutphen gelukkig wel. Een leerling en meerdere onderwijsprofessionals delen hun ervaringen van deze interventie die effectief wordt ingezet in de klas:

Jeugdzorg

Al jaren lopen jeugdzorgprofessionals tegen dezelfde vraagstukken aan: er wordt veel gepraat, maar te weinig bereikt met de jongeren. Ook al spant iedereen zich met de juiste bedoelingen in, toch mist een manier om snellere resultaten en meer werkplezier te krijgen. De jeugdzorgwerker heeft vaak diverse soorten interventies tot zijn of haar beschikking die wordt toegepast bij specifieke hulpvragen.

"Mensen worden overspoeld door do's en don'ts. Jeugdzorgprofessionals moeten hele ingewikkelde beslissingen nemen en hebben eigenlijk een leeg hoofd nodig. Ik zie daarom heel veel toepassingen bij jeugdzorgwerkers." - Jetje Rijks, professional in de jeugdzorg

Maar wat doet jeugdzorg eigenlijk? En hoe kan het beter? In de volgende video leg ik het je kort uit:

Een geruststelling is dat er diverse manieren zijn om iemand goed te helpen. Het belangrijkst is dat de toegepaste aanpak werkt en aantoonbaar effectief is. Als jongeren een hulpvraag hebben, is het stellen van specifieke en gerichte vragen een goede eerste stap. Daarbij hoeft de probleeminhoud zelfs niet gedeeld te worden met de jeugdzorgwerker. Dat scheelt tijd en voorkomt dat het dossier dikker en dikker wordt. 

Jeltje Rijks, die in de jeugdzorg werkt, heeft dat ook ervaren. Ze biedt nu een oplossingsgerichte interventie waarmee ze snellere resultaten krijgt, terwijl ze vermijdt ze dat zelf een vol hoofd krijgt na een gesprek:

Lvb (licht verstandelijke beperking)

Jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (lvb) hebben een bijzonder goed inlevingsvermogen. Dat is een voorwaarde voor een efficiënte coaching. Want met deze methodiek wordt gebruik gemaakt van de innerlijke beleving die iemand ervaart.

Mensen met een lvb (licht verstandelijke beperking) zijn goed te coachen als er een duidelijke hulpvraag is. Met het stellen van de juiste vragen en een goede focus, is er veel mogelijk in korte tijd. Door gebruik te maken van een interventie waarmee uit de probleeminhoud wordt gebleven, hoeft een coachingsgesprek met een beperkt persoon niet complex te zijn.

Zorg er vooral voor dat de persoon zich op zijn gemak voelt, er geen afleiding is en je heel doelgericht de juiste vragen stelt.

De gedragsinterventies die worden toegepast gaan vooral, de naam zegt het al, over het gedrag dat een jeugdige laat zien. Veel professionals sturen op dat gedrag, want dat is zichtbaar. Wat onzichtbaar is waar dat gedrag vandaan komt. De individuele denkprocessen ontstaan door zintuigelijke waarnemingen die iemand heeft: een plaatje, geluid, gevoel, reuk, smaak of gedachte. Later daar meer over.

Veelvoorkomende gedragsproblemen zijn:

 • Dwars en opstandig gedrag 
 • Zich verzetten tegen volwassenen of weigeren te voldoen aan regels of verzoeken 
 • Ruziemaken met volwassenen
 • Prikkelbaar, boos of woedend gedrag 
 • Lichtgeraakt of snel geërgerd zijn
 • Boos en ontevreden zijn 
 • Driftig zijn 
 • Anderen met opzet ergeren
 • Anderen de schuld geven van eigen fouten
 • Antisociaal gedrag 
 • Liegen, stelen
 • Spijbelen
 • Agressief gedrag
 • Pesten, bedreigen
 • Vechten 
 • Iemand tot seksuele handelingen dwingen
 • Impulsief gedrag druk of hyperactief gedrag
 • Aandachtsproblemen 
 • Gevoelens van onzekerheid, angst en somberheid 
 • Traumatisering lichte verstandelijke beperking (lvb) of zwakbegaafdheid
 • Verminderde leerprestaties
 • Autismespectrumstoornis (ASS)

Zoals je hierboven ziet, gaan vaak gesprekken over iemands gedrag. Dat is dus wat iemand aan de buitenkant ziet. Er wordt helaas vaak vergeten dat al deze problemen of stoornissen te maken hebben met eigen leer- en denkprocessen. Deze worden gestuurd door zintuigelijke waarnemingen die voor iedere persoon anders zijn.

In de video krijg je de uitleg hoe deze zintuigen werken in combinatie met de praktische werking van het brein:

Gedragsinterventies voor de jeugd zijn er, alleen de vraag is hoe effectief deze zijn. Het negatieve gedrag blijft vaak doordat iemand niet mag, kan, wil of durft te praten over het daadwerkelijke probleem dat in de weg zit. Daardoor blijven deze waarnemingen in het hoofd aanwezig.

Totdat de (jeugd)professional een effectieve interventietechniek beheerst waarbij niet over de probleeminhoud gepraat hoeft te worden. Mireille Molenaar weet dat en ziet de voordelen daarvan in haar werk. Ze past het toe als jeugdprofessional en gebruikt de snelwerkende methodiek naast de interventietechnieken die ze al kent:

Voordelen voor de jeugd en jeugdprofessional

Zoals je in de bovenstaande video's en ervaringen hebt kunnen zien, biedt de MatriXmethode in weinig tijd veel resultaat. De interventie is effectief doordat:

 • Er uit de probleeminhoud wordt gebleven
 • Snel resultaat zichtbaar is
 • Mentale blokkades en belemmeringen op een veilige manier worden aangepakt
 • Er gebruik wordt gemaakt van verbeeldingskracht die wordt ervaren
 • Het een aanvullende methodiek is die wordt ingezet tijdens gesprekken
 • De cliënt de hulpvraag zelf aanpakt, zonder deze te hoeven uitleggen (dus non-verbaal)

Wat ook waardevol is, is als anderen praten over de interventie en hun successen. Die ervaringen laten zien dat de toepasbaarheid van de interventie daadwerkelijk doeltreffend is. Wat vinden cursisten van de training en de methode? 

In de onderstaande video's ontdek je waarom diverse professionals nu sneller en effectiever werken:

In de jeugdzorg, onderwijs of zorg (GGZ) kan er veel winst behaald worden als er minder wordt gestuurd op het gedrag en minder gepraat wordt over de probleeminhoud. Wel zou er meer aandacht moeten zijn voor zelfregie van de cliënt.

Ook het op de juiste manier toepassen van een resultaatgerichte interventie is in veel opzichten gunstig. Er zou meer aandacht moeten zijn om dossiervorming te minimaliseren, de duur van de tussenkomst te verkorten en moeizame gesprekken met een client te voorkomen.

Interventies worden effectiever als er minder gepraat wordt over de probleeminhoud en er meer focus is voor de eigen oplossing van de cliënt.

Als na onderzoek een interventie 5% efficiënter is dan reguliere methodieken, dan is er al sprake van een significante verschil. Dat dat mogelijk is, kan je op onze site zien.

Coaches

Ook al is iedere coach anders en worden er verschillende methodieken gebruikt, veel professionals zijn op zoek naar effectievere resultaten. Iedere coach heeft zijn eigen expertise, kwaliteiten en beschikbare coachingsmethodieken. 

Soms worden er zelfs meerdere door elkaar toegepast. Als een coachingsgesprek daardoor effectiever wordt, is dat mooi meegenomen. Praten met mensen kan iedereen. Maar niet iedereen kan effectief coachen.

Wat ik in de afgelopen tientallen jaren heb ontdekt, is dat bijvoorbeeld het verwerken van een angst of trauma helemaal niet lang hoeft te duren. Als iemands gedrag of gezellige praat minder tijd in beslag neemt, kan de coachee sneller de regie krijgen over zijn eigen hulpvraag. Veel coaches willen dat wel, maar hebben de kennis en vaardigheden niet.

Ook de volgende mental coach heeft ervaring met de MatriXmethode als interventietechniek. Ze vertelt zelf waarom ze deze nu succesvol inzet:

Vragen

Tijdens een MatriXsessie worden in het begin van de coaching verschillende vragen gesteld. Om een doorbraak te creëren, staan vaak dezelfde vragen centraal. Het is afhankelijk per hulpvraag en cliënt welke vragen er gesteld worden. Maar feit is dat vrijwel iedereen met een specifiek probleem geholpen kan worden, mits de persoon er echt van af wilt. 

Een voorbeeld van oplossingsgericht gesprek is:

 • Jouw hulpvraag: is dat een plaatje, geluid, gevoel, reuk, smaak of gedachte?
 • Hoeveel last heb je van de klacht van 0 tot 10, waarbij 10 het allerergst is? 
 • Wat wil je het eerst aanpakken? 
 • Stel dat je het plaatje het eerst kan vervangen, zou je dat willen? 
 • Dat gevoel, waar lijkt dat op? Kan je het omschrijven?

Bovenstaande vragen zijn trouwens slechts enkele voorbeelden van vragen die normaalgesproken gesteld worden. Ieder gesprek gaat relatief snel in vergelijking met andere interventies (vaak 20 minuten per specifieke hulpvraag). Daarbij is het belangrijk dat er volledige focus is bij de persoon die de hulpvraag heeft én bij de coach.

Op mijn YouTube-kanaal vind je honderden video's van coachings en ervaringen van cliënten en professionals.

Ervaringsverhaal (casus van drs. Ite Teun)

Door drs. Ite Teun, docent biologie, scheikunde en ICT

Na mijn allereerste vlucht (van Schiphol naar Nice) was ik doodsbang om te vliegen. De terugvlucht was zo mogelijk nog erger, ondanks dat het een uitermate rustige vlucht was. Ik nam me voor om nooit meer in een vliegtuig te stappen. Terwijl ik talloze airshows en luchtmachtdagen bezocht heb, veel weet over vliegen en vrijwel elk vliegtuig met slechts één blik kan herkennen. 
Maar het maakte me op zich niets uit. Met de auto kun je ook prima op vakantie en mijn familie woont in Nederland, Engeland en België, allemaal goed te bereiken zonder ooit in een vliegtuig te hoeven zitten.
Enkele jaren later heb ik me toch laten overhalen om naar Griekenland te vliegen. Het was ‘maar een kleine vier uur’ vliegen hield ik mezelf voor. De avond ervoor heb ik niet geslapen, ’s ochtends kon ik niet eten en ondanks kalmeringspillen waren het een viertal zeer angstige uren aan boord. 
De vakantie zelf was heerlijk, maar twee dagen voor de terugvlucht viel ik weer terug in het patroon van angst en doemdenken. Niet in staat om te eten of te slapen, kwam het moment uiteindelijk dat ik weer aan boord moest van de 737. Wederom heb ik vier uur lang doodsangsten uitgestaan en bijna een paniekaanval gehad voordat ik weer op de grond stond. Daarna nam ik me voor om écht nooit meer te vliegen.
Toen ontmoette ik mijn huidige vrouw. Ze komt uit Vietnam, studeerde in Nederland en al snel kreeg ik door dat ik ooit naar Vietnam zou moeten reizen. Om mij hierop voor te bereiden heb ik boeken gelezen over vliegangst, video’s gekeken, een online methode gevolgd en ben ik zelfs een aantal sessies onder hypnose geweest, allemaal om maar van die vliegangst af te komen. 
Uiteindelijk ben ik naar Vietnam gegaan. Het vliegen was opnieuw een ware nachtmerrie. Vooral tijdens de terugreis van dertien uur met voorspelde turbulentie, heeft mijn hartslag voortdurend tussen de 100 en 150 gezeten. Weer nam ik me voor om nooit meer te gaan vliegen.
Drie jaar, een huwelijk en een dochtertje van twee later, wilden we naar Vietnam om de vakantie bij onze schoonfamilie door te brengen. Met onze dochter erbij had ik dus nóg iets om me zorgen over te maken… Ik overwoog zelfs om eerste-generatie antihistaminica in combinatie met alcohol in te nemen als middel om de vliegreis niet bewust te hoeven meemaken. Ik zag er tegenop zoals ik mij voorstel dat mensen opzien tegen een driedubbele wortelkanaalbehandeling zonder verdoving.
En toen kwam ik in contact met de MatriXmethode als effectieve interventie voor mijn hulpvraag. Via een familielid werd ik doorverwezen naar Ingrid. Op dat moment was ik bereid om werkelijk alles te doen om maar geen vliegangst te hebben. Na een kort gesprek besloten we om eerst een sessie van ruim een uur te doen om bepaalde herinneringen en toekomstbeelden te neutraliseren. 
De volgende dag heb ik nogmaals een sessie gedaan om ook een aantal herinneringen die op het eerste gezicht niets met vliegen te maken hebben, te neutraliseren. We spraken we af dat ik op het vliegveld nog even mocht bellen. 
Voor het boarden heb ik dat gedaan omdat ik nog wel zenuwachtig was.
Eenmaal in de slurf (waar voorheen mijn hart al als een gek tekeer ging) voelde ik me echter prima. We zochten onze stoelen en gingen zitten. Ook toen voelde ik me nog steeds prima. Het opstijgen was spannend, op een leuke manier, en eenmaal op kruishoogte kon ik genieten van het uitzicht over Europa. 
De zes uur naar Dubai vlogen als het ware voorbij. De tweede vlucht van Dubai naar Hanoi was een nachtvlucht met ruim vier uur turbulentie af en aan, soms zelfs vrij heftig. Toch ergerde ik me meer aan het onbevredigende einde van Avengers Infinity War dan aan de turbulentie. Turbulentie is net zoiets als in de trein zitten, heftige turbulentie is net zoiets als over een wissel rijden. Geen moment heb ik me zorgen gemaakt over dingen als: gaan we neerstorten, word ik misselijk, gaat alles goed met onze dochter?
Ook de terugreis verliep op dezelfde manier. Op weg naar het vliegveld was ik een beetje zenuwachtig, maar aan boord voelde alles weer goed en ondanks ettelijke uren turbulentie hebben we heerlijk gegeten en genoten van de nieuwste Star Wars film. 
Ik heb nooit kunnen vermoeden dat een ogenschijnlijk bedrieglijk simpele methode als de MatriXmethode zo’n krachtige tool is om definitief van je angsten af te komen.

Er is een doelgerichte interventie die snel resultaat biedt bij mentale blokkades en belemmeringen. En waarbij (ineffectieve) gesprekken met een psycholoog worden voorkomen.

Enkele voordelen van de tussenkomst zijn: 

 • De probleeminhoud blijft privé (veilig voor de cliënt en voor de professional)
 • De hulpvrager komt direct tot de kern van de klacht
 • Het probleem wordt beschouwd (er vindt geen herbeleving of afleiding plaats)
 • Vaak is de hulpvrager binnen één tot drie sessies van de specifieke hulpvraag af
 • De interventie werkt bij zowel cognitieve als emotionele klachten
 • Coachingsgesprekken worden leuker, sneller en effectiever
 • Je voorkomt vastlopende trajecten en gesprekken

Er zijn verschillende onderzoeken en onderzoeksresultaten gemeten die laten zien dat de interventie werkt. Wetenschappelijk onderzoek is in ontwikkeling en zal meer duidelijkheid bieden. Maar tot nu toe zijn de resultaten hoopgevend, gezien de effectiviteit van de interventie tijdens het groeitraject.

Onder andere deze resultaten zijn bekend: 

Klachten MatriXmethode


Ook is tijdens dit traject een vraag hoe lang iemand al last had. Want sommige cliënten wachten soms vele maanden tot jaren voordat ze professionele hulp zoeken. Een reden kan zijn dat iemand liever niet over het probleem praat, of niet erover mag, durft of kan praten. 

Terwijl als iemand de regie krijgen over het eigen hoofd, kan het probleem direct aangepakt worden. Zonder dat over de probleeminhoud gepraat hoeft te worden. Dat is vaak wat bij veel andere interventietechnieken en methodieken wel gedaan wordt.

Effectiviteit MatriXmethodeOok is gemeten hoe zwaar het probleem is die iemand ervaart. Een trauma of seksueel misbruik kan bijvoorbeeld een hele grote impact hebben gehad op iemand leven:

Effectiviteit MatriXmethode

Tot slot is gemeten hoe effectief de MatriXmethode is geweest tijdens en na de coaching. Want het doel is dat de persoon met de hulpvraag de baas wordt over zijn eigen hoofd. En dat deze interventie effectief is, wordt duidelijk met de laatste meting:

Onderzoek effectiviteit MatriXmethode

Over de vraagtechniek 'de MatriXmethode'

Wanneer werkt de MatriXmethode niet?

Heeft iemand geen hulpvraag? Dan is het overbodig om de methode in te zetten.

Is iemand vóor en tijdens een coaching onder invloed van drank, drugs of medicatie? Dan is een sessie niet effectief.

Heeft de persoon met een hulpvraag een hersenbeschadiging? Dan verloopt een gesprek moeizamer dan wanneer iemand zonder afwijkingen gefocust is.

De methode werkt wel wanneer er een hulpvraag is, de persoon volledig gefocust is op de eigen leer- of denkprocessen, én wanneer er vertrouwen is in de professional.

Bij welke hulpvragen is de MatriXmethode toepasbaar?

Bij cognitieve hulpvragen (IQ): Met de methode wordt eigen, praktische en theoretische kennis opgenomen, verwerkt, onthouden en teruggevonden op de eigen manier. Met de MatriXmethode krijgt de hulpvrager “rust in het hoofd” en wordt “informatie handiger onthouden”. Denk aan basisinformatie van taal en rekenen op school, gerichte vakken van studie en overige kennis.

En bij emotionele-hulpvragen (EQ):
Herinneringen en toekomstige verwachtingen worden als plaatjes onthouden en geïnterpreteerd door onze hersenen, onze emoties. Als enige hebben we daar zelf invloed op. Door te focussen op de specifieke momenten van situaties, worden deze momenten ontladen, geneutraliseerd en vervangen.

Daarnaast is ook een vermindering van de pijnbeleving mogelijk bij psychosomatische (pijn)klachten. Met specifieke vragen begeleid je de persoon grip te krijgen. Bijvoorbeeld als de cliënt de pijnbeleving als de metafoor 'een steen in de maag' ervaart.

Ik pas al diverse tools toe. Waarom/waarin maakt de MatriXmethode echt het verschil?

Ook als je andere interventietechnieken toepast, is jezelf ontwikkelen belangrijk. Veel hbo-professionals willen het mentaal welzijn van cliënten verbeteren en een oplossing bieden voor de hoge werkdruk, lange wachtlijsten, schooluitval, psychisch ziekteverzuim én het tekort aan snelwerkende, effectieve hulpmiddelen.

Wil je met een veilig toepasbare methode in één tot drie sessies per specifieke hulpvraag opluchting en een glimlach zien bij je cliënt? Met blijvend resultaat, naast alles dat je al doet?

Met de MatriXmethode als kortdurende interventie bij blokkades en belemmeringen hoef je niet te worden belast met andermans probleemverhaal. Ook wordt voorkomen dat je gesprekken stroef verlopen. Met jouw begeleiding komt je cliënt namelijk direct tot de kern van de IQ- én EQ-hulpvraag, zonder dossiervorming of complex protocol.

De methode lijkt eenvoudig. Zijn de resultaten niet te mooi om waar te zijn?

Dat horen we vaker. De methode is niet simpel, wel eenvoudig. De blije cliënten, de enthousiaste professionals die ermee werken en de positieve onderzoeksresultaten, tonen aan dat de interventie werkt. Dat komt doordat de oplossing door de hulpvrager zelf wordt bedacht en toegepast op de eigen manier. De weg naar die krachtige, eigen oplossing is de MatriXmethode.

Wij communiceren transparant, we delen video's, zijn bereikbaar en geven live expertsessies. Zo ontdek (en ervaar) je zelf hoe en dat het werkt.

Zijn er negatieve ervaringen als de MatriXmethode wordt toegepast?

Tot nu toe zijn geen negatieve bijwerkingen bekend nadat iemand is gecoacht met de MatriXmethode. De cliënt kan na een gesprek wel wat moe zijn. De cliënt beschouwt zijn hulpvraag zonder herbeleving. Hij krijgt de regie over het eigen hoofd door jouw specifieke manier van MatriXvragen stellen.

Wil je weten hoe de methode werkt? Ervaar het zelf.

Kan ik na het bekijken van video's anderen ook coachen met de MatriXmethode, zonder de training?

Goed dat je video's kijkt over de MatriXmethode. Het lijkt simpel, toch is het niet eenvoudig. We horen van cursisten die het hebben geprobeerd dat ze een eind kwamen, maar uiteindelijk vastliepen. In de training leer je naast de theoretische kennis hoe je jouw cliënt helpt gefocust te blijven, de specifieke MatriXvragen te stellen op het juiste moment en welke competentie je bij welke specifieke hulpvraag inzet.

Tijdens gesprekken merk ik dat ik veel moeite moet doen om iemand te helpen. Ik geef wel vaak tips en bied een luisterend oor. Hoe zit dat met de MatriXmethode?

Tips van anderen zijn geen oplossingen voor cliënten. Er wordt vaak gestuurd op iemands gedrag. Een luisterend oor of afleiding geeft wel wat opluchting. Toch blijft het daadwerkelijke probleem in het hoofd van je cliënt onthouden.

Bij het inzetten van de MatriXmethode laat je je cliënt zelf de eigen denkprocessen visueel in het hoofd beïnvloeden. De probleeminhoud blijft privé en jouw hoofd blijft opgeruimd na een werkdag. Je cliënt gaat blij en opgelucht naar huis. Voor beiden een win-win.

Hoe onderscheidt de MatriXmethode zich ten opzichte van andere technieken?

Met deze interventie voorkom je dat je verdwaalt in het probleemverhaal van de cliënt. Jouw hoofd blijft daardoor opgeruimd na een gesprek.

Het is een veilige, breed toepasbare gesprekstechniek bij mentale blokkades en belemmeringen. Je ziet en merkt snel resultaat door de opluchting en blijdschap bij je cliënt tijdens en na een sessie.

Uit onze jarenlange ervaringen merken we dat één tot drie sessies per specifieke hulpvraag (IQ en EQ) voldoende zijn. Verder (wetenschappelijk) onderzoek zal meer duidelijkheid bieden. Wil je het eerst zelf ervaren?

Hoe kan het dat een cliënt met een ingrijpende gebeurtenis binnen één tot drie sessies niet meer bezig is met wat hem (jarenlang) dwars zat?

Lang verhaal kort: doordat de persoon zelf de eigen oplossing bedenkt en toepast voor zijn eigen hulpvraag. Door het gericht stellen van specifieke vragen, behoudt de persoon zelf de focus om de innerlijke beleving. De zintuigen zien, horen, voelen, ruiken, proeven of denken worden daarbij gebruikt.

Er hoeven geen woorden gevonden te worden, terwijl dat vaak bij andere interventies wel het geval is. De persoon kan daardoor zelf heel diep gaan in zijn eigen denkproces. Omdat de persoon ook na de sessie weet hoe deze manier van denken werkt, is het resultaat blijvend.

Er bestaan diverse sociale jeugdinterventies, maar niet iedere behandelmethode of gesprekstechniek is kortdurend en veilig toepasbaar. Het is afhankelijk dan allerlei factoren of een gesprek effectief is. Een cliënt zal zich veilig moeten voelen, en een hulpvraag en vertrouwen hebben in de professional. Als één van deze voorwaarden er niet is, dan is de kans groot dat geen enkele interventie doeltreffend is.

Gelukkig hoeft met de MatriXmethode de probleeminhoud niet gedeeld te worden met de jeugdzorgwerker, onderwijsprofessional of begeleide hulpverlener. Dat zorgt ervoor dat met weinig woorden veel resultaat merkbaar is. Ook mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb) zijn goed te helpen. Het is belangrijk dat iemand kan verwoorden wat de beleving is die wordt ervaren bij de specifieke hulpvraag. Daarbij wordt gebruik gemaakt van zintuigelijke waarnemingen. Denk aan het plaatje, geluid, gevoel, reuk, smaak of gedachte dat direct naar boven komt.

Heb je ervaring met deze (jeugd)interventie? Of werk je met een andere methodiek die ook effectieve resultaten oplevert? Deel jouw ervaringen.

———

Stel je eens voor dat je een veilige gesprekstechniek beheerst waarmee je direct tot de kern van de hulpvraag komt. Zonder te hoeven verdwalen in andermans probleemverhalen. Zou dat jouw werk prettiger en effectiever maken? Met deze unieke interventie begeleid je jouw hulpvrager naar zijn eigen oplossing voor het mentale probleem (IQ en EQ). Ook online of telefonisch.

Ook interessant:

Als ontwikkelaar van de MatriXmethode geef ik professionals (hbo-niveau) handvatten om cliënten met mentale problemen doelgericht te begeleiden. Zonder dat de probleeminhoud besproken hoeft te worden. Al vanaf het begin in 1991 gun ik iedereen de regie over het eigen hoofd. Wanneer slaan we samen met jou de handen ineen? Ik train je graag.
Reactie plaatsen

MEER WETEN?

Effectieve gesprekken en blije cliënten krijgen?

Krijg inzichten in hoe je je cliënt effectief begeleidt naar zijn eigen oplossing bij IQ- en EQ-hulpvragen. Zonder dat je belast hoeft te worden met de probleeminhoud.

Of ontdek live en online hoe de veilige gesprekstechniek werkt, inclusief expertsessies met ontwikkelaar Ingrid Stoop.

Download over de MatriXmethode