Het effect van de huisarts in de geestelijke gezondheidszorg
20 april 2021 
in GGZ
6 min. leestijd

Het effect van de huisarts in de geestelijke gezondheidszorg

Een bezoek aan de huisarts is vaak het eerste contactmoment als iemand een klacht heeft. Niet alleen een fysieke klacht, maar ook een psychische klacht. Maar wat is het effect van de huisarts bij deze problemen? Vaak verwijst de huisarts zijn patiënt met een mentale hulpvraag door naar de tweedelijnszorg (de geestelijke gezondheidszorg, psycholoog). Maar wat zijn de resultaten daarvan?

Alhoewel effectieve hulp vaak niet een voorwaarde is, bestaat de kans dat iemand verwezen moet worden of langdurig in een traject zit. En dat is oneerlijk voor de cliënt, want iemand heeft nu een probleem en moet zo snel mogelijk weer op de rit komen. Zonder complexe protocollen, langdurige wachtlijsten en vele gesprekken.

Er is een manier waarbij snel doelgerichte hulp wordt geboden, zonder de afhankelijkheid van het huidige systeem.

Veel cliënten en professionals willen weten welke coachingstechniek helpt, veilig is en doelgericht de hulpvraag aanpakt. En dat is hun goed recht. Er bestaan namelijk veel interventies, zowel evidence-based als practice-based, waarbij verschillende resultaten worden laten zien. Toch zijn er aantoonbare verschillen tussen deze soorten interventies, namelijk: de snelheid, de veiligheid en de effectiviteit van de interventie.

Bij de huisartsenpraktijk Abed in Barneveld wordt er geprofiteerd van de MatriXmethode. In een video vertelt huisarts Saboor Abed waarom hij de voorkeur geeft aan deze coachingstechniek in zijn praktijk. In het verleden heeft hij ook ander soort therapieën gebruikt in zijn praktijk (zoals EMDR), alhoewel deze niet altijd succesvol waren:

Een reden waarom de MatriXmethode werkt, is omdat de cliënt zelf zijn of haar mentale/psychische probleem aanpakt. De oplossing wordt dus niet voorgeschoteld of bedacht door de professional, maar door de cliënt zelf. Als de oplossing door iemand anders wordt bedacht, is het resultaat minder effectief. Suggesties of tips die een psycholoog geeft, zijn bijvoorbeeld:

“Het wordt aangeraden om meer te sporten of een boom om te hakken”

“Zet de muziek heel hard en zing mee”

 “Praat erover”

“Plan een standaard dag in om aan je huiswerk te werken”

Dit zijn oplossingen of ideeën die iemand anders voorstelt, zijn vaak tijdelijk of vrijwel niet effectief is. Want het echte probleem speelt zich in het hoofd af van de persoon die het probleem heeft.

Met deze interventie bedenkt en past de persoon met het probleem de eigen oplossing toe. Daarbij gaat het niet om een oplossing die te maken heeft met fysieke activiteiten, maar met mentale en psychische processen. Bij een emotionele hulpvraag, zoals een angst of trauma, worden met de MatriXmethode drie stappen gehanteerd:

  1. Stap 1: Ontladen
  2. Stap 2: Neutraliseren
  3. Stap 3: Vervangen

Omdat deze manier van coaching doelgericht is, is er al op korte termijn resultaat merkbaar. Vaak duurt een coaching per hulpvraag twintig minuten. Dat komt doordat iemand zo lang gefocust kan blijven. Als het probleem nog steeds aanwezig is, dan wordt een nieuwe sessie voor die specifieke hulpvraag ingepland.


Publicatie in ‘De Eerstelijns ontvangen?

Ontdek waarom je als professional minder afhankelijk hoeft te zijn van langdurige gesprekken. Direct in jouw mailbox.

Gratis ontvangen publicatie 'De Eerstelijns'


Niet allen de huisarts heeft ervaren wat het effect is van de MatriXmethode. Ook een POH-GGZ, Adrie van der Wijst, en twee cliënten weten wat deze interventie biedt. Het is mogelijk dat jijzelf nog niet deze interventie hebt ervaren. Dat is jammer, want vaak begrijp en zie je dan dat het werkt.

Om nog meer inzichten te krijgen in de effectiviteit, is het nuttig om deze ervaringsvideo te bekijken:

Nadat bovenstaande video is gedeeld met de wereld, is er bij het MatriXmethode Instituut van alles gebeurd. Dat heeft ons op scherp gezet, maar ook zien nu meer professionals in de geestelijke gezondheidszorg de toegevoegde waarde van de methode.

Wat het concreet heeft opgeleverd, wordt hieronder beschreven:

1. Vertrouwen

Het grootste probleem voor de MatriXmethode was het vertrouwen. Veel mensen geloven niet dat mentale en psychische klachten zo snel en ook goed aangepakt kunnen worden met deze coachingstechniek. Een ervaring van de huisarts met zijn POH-GGZ en zijn patiënten is daarom erg sterk. Uit onze ervaringen blijkt dat de wereld van huisartsen erg conservatief is. Dat ze erg in een tunnelvisie zitten. Deze video helpt vertrouwen te geven om daar buiten te gaan kijken.

2. Verschuiving van coach naar professional

De MatriXmethode heeft in de afgelopen jaren meer bekendheid en vertrouwen gekregen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), hulpverlening en jeugdzorg. Eerder was het vooral een alternatieve coachingstechniek voor professionals in het onderwijs en coaches. De video geeft de erkenning dat wij inmiddels thuishoren in de GGZ en hulpverlening. Deze verschuiving en versterking vindt nu ook plaats. Nadat de video is gepubliceerd, hebben we diverse POH’s-GGZ opgeleid.

3. Innovatietrajecten

Wij hebben recent een presentatie gegeven aan vijf zorgverzekeraars, twaalf psychologie organisaties (Altrecht/PsyQ/GGZ/Molenaar, etc.), LHV Utrecht etcetera. Wij worden momenteel als een veelbelovend initiatief beschouwd om de problemen in de psychologie vlot te trekken. De video heeft daartoe de aanzet gegeven.

4. Intern

Intern heeft dit bij ons ook een boost gegeven. Wij zien steeds meer de mogelijkheden en de kansen. De visie in de video heeft ons aan het denken gezet. Hierop hebben wij modulaire trainingen ontwikkeld. Daardoor wordt er nog beter afgestemd met de markt. Ook zijn wij naar onze teksten gaan kijken. Deze laten wij momenteel screenen en mede-schrijven door een medisch journalist. Inmiddels hebben we tientallen POH’s’GGZ opgeleid en zien we steeds vaker een enkele arts in de training komen.

Ook zijn we een slag in de kwaliteit van de trainingen aan het maken. De beste methode is alleen de beste als deze grootschalig en goed wordt ingezet. Wij willen om deze reden professionals beter trainen dan de andere methodes doen.

5. Wat heeft het niet opgeleverd

De video heeft onze positie in de markt versterkt. Andere huisartsen zijn desondanks nog matig geïnteresseerd. Wij merken dat er vanuit huisartsen gemiddeld weinig interesse voor de POH-GGZ is. Ook zijn verschillende partijen niet geïnteresseerd om ons data te verstrekken. Zorgverzekeraars tonen weinig tot geen enkele interesse, ondanks de enorme besparing die realiseerbaar is. Ze geloven de resultaten niet en blijven vasthouden aan hun positie in de markt.

Ook ‘Huisarts en Wetenschap’ wil nog niet publiceren, ondanks de wetenschappelijke beschrijving. We hebben nu wetenschappelijk vervolgonderzoek en leiderschap van meer huisartsen/psychologen nodig om het een flinke boost te geven. Het is al met al een boeiende opgave een nieuwe methode in de psychologie toepasbaar te krijgen.

De huisarts Abed heeft in zijn praktijk diverse interventies toegepast om cliënten met mentale en psychische hulpvragen te helpen. Hij ziet een duidelijk verschil met andere therapieën. De grootste voordelen van de MatriXmethode zijn daarbij de veiligheid, snelheid en effectiviteit. De video heeft voor de rest veel opgeleverd, namelijk een nieuwe kijk op de huidige gezondheidszorg (GGZ) en onze organisatie.

Heb jij de MatriXmethode ervaren? Of wil je deze coachingstechniek als interventie toepassen in jouw werk?


Ook interessant:

Als ontwikkelaar van de MatriXmethode geef ik professionals (hbo-niveau) handvatten om cliënten met mentale problemen doelgericht te begeleiden. Zonder dat de probleeminhoud besproken hoeft te worden. Al vanaf het begin in 1991 gun ik iedereen de regie over het eigen hoofd. Wanneer slaan we samen met jou de handen ineen? Ik train je graag.
Reactie plaatsen

MEER WETEN?

Effectieve gesprekken en blije cliënten krijgen?

Krijg inzichten in hoe je je cliënt effectief begeleidt naar zijn eigen oplossing bij IQ- en EQ-hulpvragen. Zonder dat je belast hoeft te worden met de probleeminhoud.

Of ontdek live en online hoe de veilige gesprekstechniek werkt, inclusief expertsessies met ontwikkelaar Ingrid Stoop.

Download over de MatriXmethode