Cursus of training volgen en psychisch ziekteverzuim verminderen of voorkomen
17 februari 2022 
20 min. leestijd

Cursus of training volgen en psychisch ziekteverzuim verminderen of voorkomen

Bij iedere cursus of training is het zo dat als je alle competenties van een interventie beheerst, je mensen beter kunt helpen. Kennis en vaardigheden missen heeft een negatieve invloed op de effectiviteit van een gesprek over mentale problemen. Het psychisch ziekteverzuim kan worden verminderd door mensen de regie te laten krijgen over hun eigen hoofd. Maar welke breed toepasbare interventie biedt snelle en effectieve resultaten? Door als professional alle competenties te beheersen, worden je gesprekken gegarandeerd leuker en doelgerichter.

Psychisch ziekteverzuim voorkomen of aanpakken door mensen de regie te laten krijgen over hun eigen hoofd.

In de opleiding krijg je alle onderdelen om mentale klachten oplossingsgericht te kunnen aanpakken. Uiteindelijk zorgt dat voor het verminderen van voorbeeld het ziekteverzuim. Een thuiszittende werknemer door stress, een trauma, tinnitus of die door een andere reden niet kan werken, kost dagelijks veel geld. Zonde, vooral omdat iedereen de regie kan krijgen over het eigen hoofd, zonder langdurig in een traject te zitten.

Hoe pak je het psychisch ziekteverzuim op een oplossingsgerichte manier aan? Welke cursus of training is er om mentale klachten op te lossen of te voorkomen? In dit artikel krijg je daar antwoord op.

cursus psychisch ziekteverzuim

Ziekteverzuim is voor veel bedrijven een grote kostenpost. Een zieke werknemer kost gemiddeld 300 euro per dag. Als iemand lange tijd afwezig is en zijn werk niet kan uitoefenen, heeft dat een enorme impact op het bedrijf. Een thuiszittende collega voorkomen is beter dan genezen. Maar hoe pak je dat aan?

"Een thuiszittende werknemer kost gemiddeld 300 euro per dag. Iedere dag dat iemand door psychische problemen niet aan het werk kan, is er één teveel"

Professionals die een opleiding of training willen volgen om mensen met psychische klachten te helpen, missen soms de juiste deskundigheid. Als iemand niet alle facetten van een methode beheerst, bestaat een grotere kans dat gesprekken vastlopen en de cliënt niet zo goed geholpen wordt als mogelijk is. Dat is zonde, want mentale problemen zoals emoties verwerken of hoofd opruimen zijn onderdelen van de training die vaak met elkaar te maken hebben. Gesprekken met hulpvragers kunnen effectiever worden door alle onderdelen te beheersen.

psychisch ziekteverzuim

De oplossing voor ziekteverzuim hoeft niet moeilijk te zijn. Want het gaat er met name om dat werknemers weten hoe hun eigen hoofd werkt. Een thuiszittende werknemer die door psychische problemen niet aan het werk kan, is er één teveel. Door iemand gerichte vragen te stellen, kan hij of zij de eigen oplossing bedenken en toepassen. Het is daarbij niet nodig dat langdurig gepraat wordt of een nare situatie te herbeleven.

Later in dit artikel ontdek je hoe en waarmee dit gedaan wordt.

Iedere persoon op aarde heeft een eigen brein. In de hersenen bevindt zich denkbeeldig allerlei informatie: van stress, een vol hoofd tot angsten, rouw, tinnitus en migraine. Dat zijn mentale processen die worden gestuurd door verbeeldingskracht. Dit gebeurt in de hersenen. Mentale kracht is het vermogen dat iemand op zijn eigen manier zijn of haar hoofd en de innerlijke processen reguleert.

Mentale klachten worden aangestuurd door denkbeeldige processen die zich in het hoofd afspelen.

Mentale problemen zie je niet aan de buitenkant, maar ervaar je wel in je hoofd. Dat komt door de kracht van het denkbeeldige brein. Daarom is het belangrijk dat iemand de regie krijgt over zijn of haar eigen denkprocessen. Mentale hulpvragen kunnen dan op de eigen manier worden aangepakt. Of het nu gaat om een trauma, vol hoofd, tinnitus of stress: alles wordt aangestuurd door denkbeeldige processen die zich in het hoofd afspelen. En de enige die daar invloed op heeft, is de persoon zelf.

mentale kracht

Een werknemer die in de ziektewet zit, is vaak mentaal overbelast. De persoon kan last hebben van bijvoorbeeld oorsuizen (tinnitus) of negatieve ervaringen zoals een traumatische gebeurtenis of een angst. De enige die daar iets aan kan doen, is de persoon zelf. De professional kan wel in dit proces begeleiden, maar de cliënt of werknemer moet het zelf doen op zijn eigen manier.

Dat heeft Ben ook ervaren, die last had van tinnitus en een vol hoofd. Zijn negatieve ervaringen voor en na de coaching vertelt hij zelf in de video:

Hoe werkt 'Hoofd opruimen' bij het verminderen van ziekteverzuim? Door een tekening te maken van het denkbeeldige volle hoofd, wordt een manier bedacht om informatie handiger en overzichtelijker te ordenen. Het gaat daarbij om praktisch de informatie in drie fases

 1. Te clusteren
 2. In te richten
 3. Te memoriseren

De persoon bedenkt en past zelf een eigen, nieuwe strategie toe om informatie op een handigere manier te onthouden.

Bij emotionele klachten zoals negatieve ervaringen, een trauma, angst of rouwverwerking zijn er ook drie fases. Deze zijn: 

 1. Ontladen
 2. Neutraliseren
 3. Vervangen

Daarbij is het niet belangrijk dat de de oorzaak gedeeld hoeft te worden. De cliënt kan heel diep gaan, terwijl de professional uit de inhoud blijft. Daardoor blijft het hoofd van de professional opgeruimd en neemt het verhaal niet mee naar huis.

De reden waarom professionals de MatriXmethode als gesprekstechniek willen leren, is omdat ze verschillende mensen met verschillende mentale problemen kunnen aanpakken. Want vaak lopen ze tegen het probleem aan dat tijdens een sessie deskundigheid missen om gesprekken nog effectiever, sneller en veiliger te maken. De inhoud van de gevolgde cursus, training of opleiding is vaak theoretisch. Met praktische trainingen gaan cursisten eerder daadwerkelijk actief aan de slag met de geleerde materie.

In veel trainingen die te maken hebben met mentale gezondheid kan vaak slechts een specifiek onderdeel geleerd worden. Je kan maanden kwijt zijn aan de theorie eigen te maken. Toch merken we dat cursisten vaak één doel hebben om een training te volgen: ze missen een oplossingsgerichte gesprekstechniek die in korte tijd veel resultaat biedt.

psychisch ziekteverzuim verminderen

Als je bepaalde bedrevenheid tekort komt, is de kans groter dat gesprekken moeizaam verlopen. Want stel iemand heeft last van tinnitus en de oorzaak is niet medisch, dan heeft de aanleiding vaak te maken stress, angst of depressiviteit. Een kortdurende interventie die daar een antwoord op geeft, is dan meer dan welkom.

Dat is de reden waarom onze deelnemers alle kennis en vaardigheden krijgen om cliënten of medewerkers te helpen. Niet alleen een onderdeel, zoals we eerder deden. De professional schiet dan tijdens een gesprek tekort. Alle facetten beheersen heeft niet alleen een positieve invloed op het verminderen van het ziekteverzuim. Het draagt ook bij aan de mentale weerbaarheid van zowel de cliënt de begeleider. 

Vaak missen professionals de deskundigheid om gesprekken nog effectiever, sneller en veiliger te maken. Een interventie die kan worden toegepast bij zowel cognitieve als emotionele problemen is daarom onmisbaar.

De politie en defensie krijgen vaak te maken met geweld en andere negatieve ervaringen. Dat heeft invloed op het ziekteverzuim en de psychische weerbaarheid. In 2020 was het ziekteverzuim bij de politie 5,5%. Dat lijkt misschien weinig, maar toch is dat een hoge kostenpost. Het gaat over vele miljoenen euro's. 

Ook een politieagent kan voor langere tijd afwezig zijn door bijvoorbeeld stress, geweld of een traumatische ervaring. De mentale druk is hoog en het hoofd kan overbelast raken. Dat kan niet de bedoeling zijn als je mensen wilt helpen.

ziekteverzuim politie

>> Zo hoog is het ziekteverzuim bij de politie

Het merendeel van het politiebudget wordt uitgegeven aan vaste kosten voor personeel en materieel. In de begroting 2021 is die verhouding iets verschoven ten gunste van de materiële uitgaven. Om het ziekteverzuim te verminderen, is het belangrijk dat hulpverleners mentaal sterker en weerbaar worden. 

Mensen functioneren beter als iemand fit is, geestelijk lekker in het vel zit en positiever in het leven staan en minder last hebt van stress. Dat heeft ook een positieve invloed op het functioneren en het verminderen van het verzuim. Mentale problemen kunnen mensen beter de baas worden als iemand de regie krijgen over het eigen hoofd. Voor de politie en defensie zou dat een onmisbare onderdeel zijn tijdens de cursus of opleiding. En tijdens of ná een werkdag. Met de MatriXmethode is dat mogelijk.

ziekteverzuim verlagen

Wat hebben wandelen, sporten, skiën, tennis, hardlopen en voetbal met elkaar gemeen naast dat het vormen van sport is? Het zijn manieren van afleiding. Hoewel het invloed heeft op de mentale weerbaarheid, is afleiding niet een oplossing voor het ziekteverzuim of het verminderen van psychische klachten. Ontspanning of vermaak zijn vormen van afleiding. Deze hebben vaak tijdelijk effect. Het is beter om ervoor te zorgen dat het probleem blijvend aangepakt wordt en niet slechts tijdelijk.

Een oplossing voor een hoog ziekteverzuim kan 'Hoofd opruimen' zijn. Hiermee wordt je de baas over je eigen leer- en denkprocessen. Hoofd opruimen is een onderdeel van de training en leer je vooral door het te ervaren. Je gebruikt daarbij je eigen verbeeldingskracht.

Afleiding leidt een probleem tijdelijk af. Beter is om juist de oorzaak van het onderliggende probleem aan te pakken, zonder dat over de probleeminhoud gepraat hoeft te worden.

De methode toepassen en gebruiken leer je vooral door te oefenen tijdens de training. Want theorie kan wel worden begrepen, maar als je niet weet hoe het in de praktijk te gebruiken, worden gesprekken niet effectiever. Het implementeren van de geleerde kennis en vaardigheden is een voorwaarde om mentale problemen en het ziekteverzuim te verminderen.

Oefeningen zijn bijvoorbeeld:

 • De kracht van doorvragen
 • Hoofd opruimen
 • Backtracking
 • Waardehiërarchie
 • Het behouden van focus

Waarom zijn deze oefeningen belangrijk tijdens de training? Innerlijke, denkbeeldige processen hebben een negatieve of positieve invloed op de geestelijke gezondheid. Net zoals mensen niet in hokjes geplaatst kunnen worden - want iedereen is uniek - is het logisch dat het menselijk brein te maken heeft met meer dan alleen één onderdeel. Daarom is de MatriXmethode een interventie die pas goed kan worden uitgevoerd als je bekwaamd bent en blijft met alle onderdelen.

Een voordeel van de training is dat je niet alleen de competenties krijgt om anderen te helpen, maar ook jezelf mentaal sterker wordt. Het vermindert gegarandeerd het psychisch verzuim en onnodig dure kostenposten. Als mensen weten hoe hun denkbeeldige hoofd werkt, kunnen mentale problemen worden aangepakt én voorkomen in de toekomst. Daar hebben ze voor de rest van hun leven profijt van. Daarnaast levert een zelfverzekerde werknemer geld op en bespaart kosten.

De bedrijfsarts Wendel Slingerland heeft ervaring met werknemers die mentaal kwetsbaar zijn. Als ze iemand met hulpvraag begeleidt, dan was iemand soms wel maanden niet aan het werk. Daar moest verandering in komen. De reden voor haar om de training te volgen deelt ze in de video:

Psychische problemen en symptomen herken je doordat iemand niet meer de regie over het eigen hoofd heeft. De persoon is mentaal overbelast. Vaak begint een psychische klacht al op vroege leeftijd. Al vanaf de kleutertijd wordt de basis gecreëerd die invloed heeft op de toekomst.

De symptomen van psychische problemen worden zichtbaar in de daaropvolgende jaren. Het is daarom zo belangrijk dat mentale problemen preventief worden voorkomen in plaats van deze achteraf aan te pakken. Want dan is het probleem al ontstaan en ben je vaak te laat.

Begin bijvoorbeeld bij kinderen. Als ze weten hoe hun hoofd denkbeeldig werkt, worden mentale klachten op langere termijn verminderd of zelfs voorkomen. Door mentale problemen preventief aan te pakken en indicaties op tijd te signaleren, ben je veel problemen op latere leeftijd voor.

Het is belangrijk dat mentale problemen preventief worden voorkomen in plaats van deze pas achteraf aan te pakken.

Het eigen maken van de MatriXmethode als gesprekstechniek is geschikt bij problemen die al zijn ontstaan en klachten die preventief voorkomen kunnen worden. Door de interventie op de juiste manier toe te passen, wordt iemand minder afhankelijk van wachtlijsten, complexe protocollen en dossiervorming. Begin daarom altijd bij de basis en dat is zo vroeg mogelijk.

In de video ontdek je waarom het zo belangrijk is om zo vroeg mogelijk te beginnen met het krijgen van zelfregie:

De kracht van de MatriXmethode

Faalangst, trauma’s, kopzorgen en lichamelijke stressklachten. Mentale problemen komen steeds vaker voor. Een behandeling bij de psycholoog duurt vaak lang en kan flink oplopen in de kosten. Ingrid Stoop, ontwikkelaar van de MatriXmethode, komt met een oplossing. Want het hoeft allemaal niet zo moeilijk te zijn.

Ingrid Stoop is afgestudeerd in onder andere Neuro Linguïstisch Programmeren, Orthomoleculaire geneeskunde en auteur van een 8 stuks boeken over zelfontwikkeling. Ze heeft zelf haar gesprekstechniek als interventie ontwikkeld na diverse opleidingen en duizenden coachings en ervaringen. Haar methode gaat terug naar de kern van het probleem en is anders dan andere, traditionele interventies die worden toegepast bij geestelijke hulpvragen.

Ingrid is sinds 1991 actief in het coachen van mensen heeft ze het één en ander ondervonden. Psychologen praten en praten maar over de problemen van een persoon, maar vaak biedt praten geen (langdurige) oplossing. Het bepraten van het probleem is slechts het herhalen van een gebeurtenis. 

Psychologen stellen via een tekstboek een diagnose en gaan vervolgens een behandeling aan. De MatriXmethode gaat juist terug naar het begin van het probleem, niet naar de gevolgen die zichtbaar zijn aan de buitenkant.


Psychologen praten en praten maar over mentale problemen, maar vaak biedt praten geen (langdurige) oplossing. Beter is door mensen te regie te laten krijgen over hun eigen brein.


“Het draait allemaal om de controle over je eigen brein” zegt Ingrid. Als eerste stelt ze je een aantal vragen. Over zien, horen, voelen, ruiken, proeven en denken. Dat is het principe.” Vanuit hier kun je je angsten, emoties en stressklachten gaan verwerken. Het werkt eigenlijk als een soort van 'schijfdefragmentatie'.

De pijnlijke herinneringen van de psychische klacht wordt aangepakt, de fragmenten worden ontleed en geneutraliseerd op een voor de persoon logische manier. De lading van dat fragment verdwijnt en wat overblijft is een 'kaal feit': de lading gaat eraf.

Hoe effectief is dat, ook op langere termijn? In een gesprek met Myranda, die last had van een traumatische ervaring, wordt duidelijk dat deze gesprekstechniek ook op lange termijn effect heeft. Hoewel gesprekken vaak niet langdurig zijn - vaak slechts 15 minuten per specifieke hulpvraag - heeft dit duidelijk een enorm positief effect op langere termijn.


"De pijn en emotionele lading is er af. Je hoeft niet het verhaal keer op keer te vertellen" - Myranda, cliënt die 5 jaar geleden is gecoacht


Ze vertelt zelf over haar ervaring vijf jaar na de coaching op haar trauma:

De methodiek is toepasbaar cognitieve en emotionele klachten. Hoewel bijvoorbeeld een emotioneel probleem, zoals een angst, anders lijkt dan een trauma is de aanpak ervan vrijwel hetzelfde.

Het is eigenlijk heel simpel. Het enige wat je moet doen is even de tijd te nemen om je ‘schijf te defragmenteren’. Dat gaat sneller en dieper dan een behandeling bij de psycholoog die soms maanden of jaren kan duren. Het verschil is dat er inhoudelijk niet over het probleem gepraat hoeft te worden en je direct naar de eigen oplossing gaat. Een psycholoog praat vaak inhoudelijk over het probleem, maar vraagt niet over de denkbeeldige eigen oplossing die de persoon zelf kan ontdekken.Het gaat sneller en dieper dan een behandeling bij de psycholoog die soms maanden of jaren kan duren.Met deze methode hoeven de persoonlijke ervaringen niet gedeeld te worden. “Hoe minder ik weet van de persoon, hoe beter ik te werk kan gaan.” vertelt Ingrid. De MatriXmethode helpt om persoonlijke herinneringen effectief op te ruimen. Ook kan het helpen om het geheugen handiger te gebruiken. Als je informatie opruimt in je hersenen, dan kun je er ook gemakkelijker weer bij wanneer je het weer nodig hebt.

Het psychisch ziekteverzuim is al jaren een groot probleem en een grote kostenpost. Praten over mentale problemen lucht soms wel op, maar biedt geen blijvende oplossing. In een cursus, training of opleiding over psychische klachten komt vaak veel theorie bij kijken. De MatriXmethode is juist een interventie die is ontstaan door jarenlange praktische ervaring met mensen die last hadden van een hulpvraag.

Het ziekteverzuim kan worden verminderd of zelf worden voorkomen als mensen de regie krijgen over hun eigen hoofd. Dat deze manier van vragen stellen effectief is, vertellen diverse professionals én cliënten die de methode hebben ervaren. Tijdens de training krijg je alle competenties om mensen met een hulpvraag op een oplossingsgerichte manier te helpen, zonder te worden belast met de probleeminhoud. Dat is veilig voor jou als professional en de hulpvrager.

------------
Stel je eens voor dat je een unieke, doelgerichte gesprekstechniek beheerst die het minst tijdrovend is. Terwijl zonder complex protocol en dossiervorming je betere resultaten krijgt. En je niet belast hoeft te worden met de oorzaak van het probleem. Zou dat jouw werk leuker maken? Maak het verschil met de MatriXmethode als veilige, betrouwbare en meest breed toepasbare coachingstechniek bij mentale klachten.

Ook interessant:

De missie van het MatriXmethode Instituut is dat jouw cliënt weer de regie krijgt over het eigen hoofd. Zonder dat je belast hoeft te worden met de inhoud van het probleem. Wil jij je werk nog leuker en waardevoller maken met deze veilige, kortdurende en doelgerichte coachingstechniek als interventie? Krijg dan alle kennis en vaardigheden om de MatriXmethode op de juiste manier toe te passen in je werk, naast alles dat je al doet.
Reactie plaatsen

MEER WETEN?

Effectieve gesprekken en blije cliënten krijgen?

Krijg inzichten in hoe je je cliënt effectief begeleidt naar zijn eigen oplossing bij IQ- en EQ-hulpvragen. Zonder dat je belast hoeft te worden met de probleeminhoud.

Of ontdek live en online hoe de veilige gesprekstechniek werkt, inclusief expertsessies met ontwikkelaar Ingrid Stoop.

Download over de MatriXmethode